MEDIEWISTYKA LITERACKA ONLINE (MEDIEVAL LITERARY STUDIES ONLINE)
¬RÓDŁA REGIONALNE
REGIONAL RESOURCES
Poland Polska

 • Bogdan Hojdis, Polski liternet mediewistyczny
 • Konferencje naukowe (m.in. z zakresu mediewistyki)
 • I Kongres Mediewistów Polskich (Toruń, 16-18 IX 2002)
 • II Kongres Mediewistów Polskich (UMCS, Lublin, 19-21 wrze¶nia 2005)
 • III Kongres Mediewistów Polskich (ŁódĽ, 22-24 wrze¶nia 2008)
 • IV Kongres Mediewistów Polskich (Poznań, 19-21 wrze¶nia 2011)
 • Literatura staropolska: przewodnik bibliograficzny (Roman Mazurkiewicz, Kraków)
 • Manuscripta.pl. A guide to medieval manuscript books in Polish collections
 • Mediewistyka.net (Andrzej D±brówka, Warszawa)
 • Mieczysław Mejor, Wstępny projekt edycji zbioru poezji polsko-łacińskiej XII-XV w.
 • Polish Literature - Middle Ages (Staropolska)
 • Sławomir Szyller, Les portails médiévistiques en Europe centrale et orientale (Ménestrel)
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (DIR)
 • Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (Poznań)
 • Wirtualna historia ksi±żki i bibliotek (Stanisław Skórka, Kraków)
 • Zbiory specjalne Biblioteki Jagiellońskiej


  Portugal Portugalia

 • Medieval Iberia (Labirynth)
 • Origens da Literatura Portuguesa (Literatura Portuguesa, Instituto Camoes)
 • Projecto Vercial. Literatura Medieval (Literatura Portuguesa)