MEDIEWISTYKA LITERACKA ONLINE (MEDIEVAL LITERARY STUDIES ONLINE)
PORTALE, SERWISY WWW, E-BIBLIOTEKI
GATEWAYS, WEBSITES, E-LIBRARIES
 • Labyrinth: Medieval Resources on the Web
  Chyba najbardziej popularny serwer mediewistyczny. Uruchomiony został w maju 1994 roku w Kalamazoo, obecnie działa w Georgetown University (red. Deborah Everhart i Martin Irvine). Gromadzi kilkaset odnośników do mediewistycznych stron WWW, związanych głównie z architekturą, religią, językiem i literaturą wieków średnich. Posiada własną wyszukiwarkę umożliwiającą kategoryzację materiału. Portal jest na bieżąco aktualizowany z zamiarem zgromadzenia kompletnej bazy adresów światowych zasobów mediewistycznych w Internecie. Dział "Literatura średniowieczna" obejmuje następujące kategorie: Auctores et fontes: French Iberian Italian Latin Middle English Old English; Scripta moderna: Monographs and Articles Journals and Reviews Bibliographies.

 • NetSERF - Internet Connection for Medieval Ressources
  Portal internetowy Catholic University of America w Waszyngtonie gromadzący ponad 1400 indeksowanych adresów mediewistycznych stron WWW. Linki pogrupowane zostały w następujące kategorie: archeologia, architektura, sztuka, arturiana, cywilizacja, kultura, dramat, historia, prawo, literatura, muzyka, ludzie, filozofia, religia, nauka i technika, "women studies", centrum badawcze. Portal posiada własną wyszukiwarkę, zaś w trakcie rozbudowy jest słownik kultury średniowiecznej (aktualnie ok. 1500 haseł).

 • ORB: Online Reference Book for Medieval Studies
  Mediewistyczny portal "referencyjny", powołany do życia w roku 1995 w Kalamazoo (red. Carolyn Schriber i Laura Blanchard z Rhodes College, Memphis) w celu stworzenia zintegrowanego systemu informacji na temat dostępnych w Internecie zasobów źródłowych i naukowych. Oferuje kolekcję tekstów elektronicznych, bibliografie, zbiór adnotowanych odnośników oraz wciąż rozbudowywaną encyklopedię. Rozbudowany indeks linków umożliwia dostęp do materiałów funkcjonujących na serwerach zewnętrznych, np. artykułów poszczególnych badaczy. Każdy z indeksowanych tekstów zaopatrzony został w system odniesień do stron WWW o pokrewnej tematyce. Materiały udostępniane przez ORB pogrupowane zostały w kilka kategorii: średniowiecze wczesne, dojrzałe, późne; średniowieczne źródła do kultury Słowian i Rosji; religia; kultura (sztuka, architektura, prawo, literatura, muzyka, filozofia, "women studies"). Od roku 2004 nową siedzibą ORB jest College of Staten Island, City University of New York, zaś redakcję portalu objęła Kathryn Talarico.

 • Bibliotheca Augustana (collectio textuum electronicorum)
  Znakomite repertorium dawnego piśmiennictwa europejskiego redagowane przez Urlicha Harscha z Augsburga od roku 1997. Początkowo biblioteka gromadziła wyłącznie teksty w języku łacińskim, obecnie uwzględnia również literaturę w językach greckim, niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim i polskim. Szczególnie bogato reprezentowana jest tutaj spuścizna wieków średnich: literatura, teologia, filozofia, życie duchowe. Jedna z największych i najbardziej profesjonalnych elektronicznych baz źródłowych, szczególnie przydatna dla studiów mediewistycznych. Uwzględnia biogramy autorów oraz materiał ikonograficzny. Na podkreślenie zasługuje również wysoki poziom graficzny projektu Urlicha Harscha.

 • Acta Sanctorum Database
  Elektroniczna wersja monumentalnej serii 68 tomów Acta Sanctorum wydawanych w latach 1643-1940 przez Société des Bollandistes. Acta Sanctorum Database zawiera kompletny tekst dzieła wraz z aparatem krytycznym oraz indeksami. Program dostępny online w ramach subskrypcji, a także w wersji CD (Chadwyck-Healey, UK).

 • Patrologia Latina Database
  Elektroniczna wersja pierwszej edycji dzieła Jacques-Paul Migne'a Patrologia Latina z lat 1844-1855. Zawiera kompletny tekst 217 tomów, aparat naukowy oraz indeksy (4 tomy). Program dostępny jest online w ramach subskrypcji lub też w wersji CD-ROM. Właścicielem PLD jest Bell & Howell Information and Learning Company, zaś dystrybucję prowadzi wydawnictwo Chadwyck-Healey z Cambridge. Cena kompletnej bazy PL jest jednak horrendalna: ok. 44 tys. dolarów (!), zaś roczna subskrypcja dla jednego użytkownika kosztuje ponad 4 tys. dolarów.

 • OMACL: Online Medieval and Classical Library
  Biblioteka elektroniczna oferująca bogaty wybór najważniejszych dzieł literatury antycznej i średniowiecznej. Działa na Uniwersytecie Berkeley w ramach Digital Library SunSITE (red. Douglas B. Killings). Teksty opatrzone zostały komentarzami i wskazówkami bibliograficznymi. Możliwość wyszukiwania według kryteriów: tytuł, autor, gatunek, język.

 • Internet Medieval Sourcebook
  Działający od stycznia 1996 roku serwis mediewistyczny redagowany przez Paula Halsalla z Fordham New York Citty's Jesuit University, obecnie działający w ramach portalu ORB. Gromadzi teksty źródłowe z zakresu historii i kultury wieków średnich.

 • Medieval Literary Resources
  Serwis redagowany przez Jacka Lyncha z Uniwersytetu Rutgers (Newark), oferujący katalog najważniejszych stron WWW poświęconych literaturze średniowiecznej, zwłaszcza angielskojęzycznej. Adresowany przede wszystkim do środowisk naukowych. Uwzględnia również adresy stowarzyszeń naukowych, czasopism elektronicznych oraz kolekcji rękopisów.

 • Das Mittelalter im Internet
  Tzw. "metastrona", gromadząca linki do serwisów mediewistycznych poszczególnych krajów, redagowana od roku 1995 (!) przez Patricka Sahle i Torstena Schaßan z Uniwersytetu w Kolonii.

 • Ménestrel: Un portail pour les médiévistes
  Francuski serwis naukowy redagowany od roku 1998. Bogate repertorium źródeł, opracowań i pomocy warsztatowych dla mediewistów (m.in. strony WWW, badania naukowe, katalogi, bibliografie, nauki pomocnicze, dokumenty źródłowe).

 • SISMEL: Societa Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino
  Włoski portal poświęcony studiom nad średniowieczem łacińskim. W jego ramach realizowane są m.in. projekty Bibliotheca Scriptorum Latinorum Medii Recentiorisque Aevi, Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevi, Biblioteca Agiografica Italiana, Corpus Rhythmorum.

 • Cursus
  Projekt badawczy finansowany przez Arts and Humanities Research Board (Wielka Brytania), przewidujący opracowanie i udostępnienie w formie elektronicznej benedyktyńskich źródeł liturgicznych z terenu przedreformacyjnej Anglii: brewiarzy, mszałów, hymnariów, antyfonarzy, tektów hagiograficznych, homiletycznych etc.

 • Hyperepos: Epic on the Internet
  Biblioteka elektroniczna gromadząca najważnejsze dzieła światowej epiki. Uwzględnia m.in. średniowieczną epikę angielską, francuską, włoską, hiszpańską i rosyjską. Serwis prowadzi Jeremy M. Downes (Department of English, Auburn University).

 • CCEL: Christian Classics Ethereal Library
  Elektroniczna biblioteka o profilu teologicznym, oferująca ok. 1000 klasycznych pozycji piśmiennictwa chrześcijańskiego. Działa w Calvin College Burton (USA). Dostępna także na CD.

 • Saint Pachomius Library
  Biblioteka chrześcijańskiego piśmiennictwa wschodniego (patrystyka, teologia), adresowana przede wszystkim do studiujących teologię i duchowość prawosławną.

  * * *


 • Aberdeen Bestiary Project (Iain Beavan, UK)
 • Alcuin. Regensburger Infothek der Scholastik (Rolf Schönberger, Universität Regensburg)
 • Andy Holt Virtual Library (University of Tennessee-Martin, Bob Peckham)
 • Archivio della Latinita Italiana del Medioevo (Unione Accademica Nazionale)
 • ARLIMA: Archives de littérature du Moyen Âge (Laurent Brun, Université de Stockholm)
 • Barthélemy l'Anglais et l'encyclopédisme médiéval (Philippe Bouchard)
 • Bibliotheca Classica Selecta (BCS)
 • Bibliotheca Hagiographica Latina Manuscripta (Université Catholique de Louvain)
 • Bibliotheca Latina (University of Wisconsin)
 • Byzantium: Byzantine Studies on the Internet (Paul Halsall)
 • Cantus. A Database for Latin Ecclesiastical Chant (University of Western Ontario)
 • Cantus Planus. Gregorian Chant Data Files (David Hiley, Regensburg)
 • CETEDOC: Library of Christian Latin Texts (Université Catholique de Louvain)
 • Chant behind the dikes. The Medieval Liturgy of the Low Countries (Ike de Loos, Utrecht)
 • Charles D. Wright's Medieval Studies (University of Illinois)
 • Columbia Medievalist's New Essential Homepage (Columbia University)
 • Commbase. Electronic Database of Medieval Commentators on Aristotle and Peter Lombard's Sentences (S.J. Livesey)
 • Communication in the Earlier Middle Ages (Projectgroep Antieke en Middeleeuwse Cultuur, Utrecht)
 • Corpus Thomisticum (Collegium Philosophiae Universitatis Navarrensis)
 • Database of the Gothic Language (David Landau, Tampere University of Technology, Finland)
 • Digento. Fachhandel von digitalen Medien (Mediävistik)
 • Digital Medievalist Project (University of Lethbridge)
 • Dragmaticon. The Medievalist's Toolkit
 • Electronic Grosseteste (James R. Ginther)
 • Electronic Manipulus Florum Project (Chris L. Nighman)
 • Electronic Resources Gateway: Medieval Studies (University of Notre Dame, Indiana)
 • Electronic Text Collections in Western European Literature (University of Virginia)
 • Erasmus: Medieval and Renaissance Culture (Dave Armstrong, USA)
 • EuroDocs: Primary Historical Documents From Western Europe (R. Hacken, European Studies Bibliographer)
 • European Middle Ages: Literary Arts (Richard Hooker)
 • Exempla of Jacques de Vitry, Folk Lore Society, London 1890 (Austrian Literature Online)
 • Forum Computerphilologie (Georg Braungart, Karl Eibl, Fotis Jannidis, München)
 • Gregorian Chant Homepage (Peter Jeffery, Princeton University)
 • Guide to On-line Ressources in Medieval Christian Spirituality (Scott DeGregorio)
 • History of Literacy (History of Reading SIG)
 • History of the Medieval World. A Guide to Resources & Research on the Web (University of Colorado)
 • Homepage for Dante Studies (Otfried Lieberknecht)
 • HUMBUL. Humanities Hub Gateway to the Humanities of Oxford University
 • Infimae Aetatis Page (John M. Mansfield, Cornell University)
 • Internet Researcher: A Guide to Medieval and Byzantine Studies Resources (Catholic University Of America)
 • Lateinische Philologie des Mittelalters (Dr. Erwin Rauner Verlag)
 • Latin and Greek Authors on the Web (Classica)
 • Latin Literature in Christianity (New Advent)
 • Links for the Heroic Age (L.J. Swain)
 • Mediävistik und Literaturgeschichte: Annotierte Links (Universitäts- und Landesbibliothek Bonn)
 • Medieval Bestiary. Animals in the Middle Ages (David Badke)
 • Medieval Diplomatic and the 'ars dictandi' (Steven M. Wight)
 • Medieval Drama Links (Sydney Higgins)
 • Medieval Library (University of Central Arkansas)
 • MESA: Medieval Electronic Scholarly Alliance
 • Medieval Literature (NetSERF, University of America, Washington)
 • Medieval Literature: Resource Guide (Pius XII Memorial Library, Saint Louis University)
 • Medieval and Modern Thought. Text Digitization Project (Stanford University)
 • Medieval Music Database (La Trobe University)
 • Medieval Page: Sources for Medieval Studies on the WWW (Adrienne DeAngelis)
 • Medieval & Renaissance Europe: Primary Historical Documents (Eurodocs)
 • Medieval Resource Online (An Sonjae, Sogang University, Seoul)
 • Medieval Science Page (James McNelis)
 • Medieval Studies on the Internet (Vanderbilt University Nashville, Tennessee)
 • Medioevo Italiano (Angelo Gambella)
 • Metrici and Rhythmici: A Chronological List of Ancient and Medieval Theories of Meter (Terry V. F. Brogan)
 • Middle Ages: International Directory (Storia Online)
 • Middle English Compendium (University of Michigan)
 • Middles Ages Trust (Joseph DiVanna Jr)
 • Monastic Matrix: Christian Women in Medieval Europe (L. Bitel, University of Southern California)
 • Monumenta Informatik (Max Bänziger)
 • Mystic's Internet (Julia Bolton Holloway)
 • New Advent Church Fathers (Kevin Knight)
 • On-Line Books Page (John Mark Ockerbloom, University of Pennsylvania)
 • Les origines médiévales (Vincent Nadeau, Université Laval, Québec)
 • Patrologia Graeca (patristica.net)
 • Patrologia Latina (patristica.net)
 • Patrologia Latina (Corpus Corporum, Universität Zurich)
 • Philosophia Medii Aevi (SWIF-Sito Web Italiano per la Filosofia)
 • Recentiores: Later Latin Texts and Contexts (James J. O'Donnell)
 • REED: Medieval and Early Modern Theatre (University of Toronto)
 • Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi (Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Roma)
 • Resources for Medieval and Renaissance Literature (Colorado College)
 • Rete Vitae Religiosae Mediaevalis Studia Conectens (Projekt "Institutionelle Strukturen mittelalterlicher Orden")
 • Reti Medievali. Iniziative on line per gli studi medievistici (Polo Informatico Medievistico, Firenze)
 • Sermones.net: éditions électroniques de sermons latins médiévaux
 • Slavophilia: Medieval Slavic Studies (Slavophilia)
 • Spolia. Informazione, studi e ricerche sul Medioevo
 • Sybils! An Interactive Exploration of Women in the Middle Ages and Renaissance (Kathleen Garay, McMaster University)
 • Teams Middle English Texts (Robbins Library, University of Rochester, NY)
 • Thesaurum Precum Latinarum (Michael Martin)
 • Thesaurus Exemplorum Medii Aevi (CNRS, Paris)
 • Thesaurus Musicarum Latinarum (Indiana University)
 • Vicifons: Latinitas Mediaevalis
 • Voice of the Shuttle: Web Page for Humanities Research (Alan Liu, University of California, Santa Barbara)
 • WEMSK: What Every Medievalist Should Know (James W. Marchand, Stephen M. Carey)
 • World Wide Web Virtual Library/Medieval Europe (Michigan State University)
 • WWW Medieval Resources (Dan Mosser, University of Virginia)
 • WWW Virtual Library History Index: Medieval Europe