MEDIEWISTYKA LITERACKA ONLINE (MEDIEVAL LITERARY STUDIES ONLINE)
MANUSKRYPTY, INKUNABUŁY, PALEOGRAFIA
MANUSCRIPTS, INCUNABULA, PALEOGRAPHY
 • Abbreviationes
  Elektroniczny słownik średniowiecznych abrewiacji łacińskich opracowany w roku 1993 przez Olafa Plutę z uniwersytetu w Bochum. Obejmuje bazę danych (słownik) oraz program rozpoznający. Słownik uwzględnia ponad 65 tysięcy pozycji, a więc ponad czterokrotnie więcej, aniżeli klasyczne, drukowane pozycje tego rodzaju.

 • Digital Medievalist Project (University of Lethbridge)
  Powstały w roku 2003 projekt internetowy integrujący międzynarodową społeczność mediewistów wykorzystujących w swej pracy media cyfrowe. Publikuje własny biuletyn elektroniczny i prowadzi listę dyskusyjną.

 • Digital Scriptorium
  Program digitalizacji rękopisów średniowiecznych i renesansowych ze zbiorów Bancroft Library of the University of California w Berkeley oraz Columbia University. Obecnie dostępnych online jest blisko 9000 ilustracji kart tytułowych, tekstów i iluminacji.

 • Electronic Access to Medieval Manuscripts (EAMMS)
  Projekt badawczy poświęcony opracowywaniu, gromadzeniu i udostępnianiu w formie elektronicznej rękopisów średniowiecznych i renesansowych. Uczestniczą w nim m.in. Hill Monastic Manuscript Library oraz Vatican Film Library (Saint Louis University).

 • Kodikologie (Virtual Library, Universität zu München)
  Dział niemieckiego serwisu Virtual Library Geschichte poświęcony naukom pomocniczym historii. Z poziomu strony dostępne są również sekcje Paläographie oraz Buchgeschichte. Bogaty, komentowany rejestr witryn internetowych: studia nad manuskryptami i inkunabułami, instytucje, listy dyskusyjne, biblioteki, katalogi, periodyki, bazy danych, bibliografie itd.

 • Manuscripts Online
  Manuscripts Online will enable users to search an enormous body of online primary resources relating to written and early printed culture in Britain during the period 1000 to 1500.

  * * *


 • Age of King Charles V: 1338-80: 1000 Illuminated Manuscripts (Bibliotheque Nationale de France)
 • Anglo-Saxon Manuscripts (University of Arizona)
 • Archive of Watermarks and Papers in Greek Manuscripts (Robert W. Allison, Bates College, Lewiston)
 • Bob Peckham's list of Paleography and MSS URLs (University of Washington)
 • Bodleian Library: Illuminated Manuscripts (Oxford)
 • Brown Michelle, Understanding Illuminated Manuscripts: A Guide to Technical Terms (British Library)
 • Brut Chronicle (University of Michigan)
 • Byzantine Paleography (Paul Halsall)
 • Capelli's Dizionario di Abbreviature latini et italiani (Faculty of History, Moscow State University)
 • Catalogue of Digitized Medieval Manuscripts (UCLA)
 • Centre for Manuscript and Print Studies (Institute of English Studies Enquiries, London)
 • City and the Book. I International Congresses in Florence's Certosa (30, 31 May, 1 June 2001)
 • Codex Argenteus Online (Uppsala University Library)
 • Codices Electronici Sangallenses (Abbey Library of St. Gallen)
 • CL Fonts: A Font Package for Latinists (Syracuse University)
 • Codices Electronici Ecclesiae Coloniensis (Uniwersität zu Köln)
 • Costamagna Giorgio, Invito alla paleografia latina, Roma 1987 (Ministero per i beni e le attivita culturali)
 • Czech National Library Database of Digitized Documents (Národní Knihovna Ceské Republiky, Praha)
 • Digital Catalogue of Illuminated Manuscripts (British Library)
 • Digital Medievalist Project (University of Lethbridge)
 • Digital Preservation of Medieval Manuscripts and Early Printed Books (1999 Summer Training, Sofia, Bulgaria)
 • Digitale Handschriften (NetbibWiki)
 • DScriptorium (Jesse D. Hurlbut)
 • Early Manuscripts at Oxford University (Oxford University)
 • Ecclesiastical Heraldry (François Velde)
 • Electronic Beowulf Project
 • Enluminures (Direction du livre et de la lecture & CNRS)
 • Evellum: Digitizing the Middle Ages
 • Fifty Leaves From Medieval Manuscripts: XII-XVI Century (Julia Bolton Holloway)
 • Folio, Manuscript: Paleography, Codicology (Julia Bolton Holloway)
 • Forschungsdokumentation zu Handschriften und Seltenen Drucken (Bayerische StaatsBibliothek)
 • Das früche deutsche Buchtitelblatt (Ursula Rautenberg)
 • Paul Halsall, Glossary of Terms Used in Paleography (Fordham New York Citty's Jesuit University)
 • Handschriften, Inkunabeln und frühe Drucke (Mediaevum.de)
 • Handschriftenabbildungen: Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters im Internet (Uniwersität Marburg)
 • Handschriftenforschung im Internet (Klaus Graf, Koblenz)
 • Handschriften und Inkunabeln der UB Kiel ("Bordesholmer Bestand")
 • Hilandar Research Library (Ohio State University)
 • Hill Monastic Manuscript Library (Collegeville, MN)
 • History of the Book (McGill University, Canada)
 • Illuminierte Handschriften aus Österreich (ca. 780 - ca. 1250) (Friedrich Simader)
 • Images from the Book of Kells (Paul DuBois, Wisconsin)
 • Inkunabel Links (NetbibWiki)
 • Index of Medieval Manuscripts (University of Saskatchewan, Canada)
 • Internetquellen zu Handschriften (Frankfurt am Main)
 • Interpreting Ancient Manuscripts Web (Timothy W. Seid, Brown University)
 • Italian Music Incunabula. Printers and Type (Mary Kay Duggan, University of California Press)
 • Les Tres Riches Heures du Duc de Berry (University of Chicago)
 • Links für Handschriftenbearbeiter (Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters)
 • Manuscript Studies Medieval and Early Modern (Stephen R. Reimer)
 • Manuscripta Mediaevalia (Staatsbibliothek zu Berlin, Bildarchiv Foto Marburg, Bayerischen Staatsbibliothek München)
 • Manuscripts, Paleography, Codicology (Labyrinth, Georgtown University)
 • Medieval and Renaissance Illuminated Manuscripts from Western Europe (NYPL Digital Gallery)
 • Medieval Illuminated Manuscripts (Koninklijke Bibliotheek)
 • Medieval Manuscript Leaves (Cary Collection)
 • Medieval Manuscripts on the Web (Albert Masters, University of Toronto)
 • Medieval Palaeography (D.A. Postles)
 • Medieval Unicode Font Initiative (Odd Einar Haugen, University of Bergen)
 • Medieval Woodcuts Clipart Collection (James L. Matterer)
 • Medieval Writing: History, Heritage and Data Source (Dianne Tillotson)
 • Mittelalterliche Handschriften in lateinischer Schrift in und aus Slowenien (Franz Lackner, Wien)
 • Die Mittelalterlichen Handschriften in Paderborn (Ulrich Hinz)
 • Murthly Hours (National Library of Scotland)
 • Old English Pages: Texts and Manuscripts (Georgetown University)
 • Paleografía (El mundo de la Paleografía)
 • Paleography, Codicology, MSS, etc. (Robert D. Peckham, University of Tennessee-Martin)
 • PECIA. Le manuscrit médiéval (Saint-Denis, France)
 • Posner Family Collection in Electronic Format (Carnegie Mellon University)
 • Roman de la Rose: Digital Surrogates of Three Manuscripts (Johns Hopkins University, Baltimore)
 • Rukopisy Královédvorský a Zelenohorský (Česká společnost rukopisná)
 • Steffens Franz, Paléographie latine, Paris 1910 (Ministero per i beni e le attivita culturali)
 • Spätmittelalterliche Bilderhandschriften aus der Bibliotheca Palatina (Universität Heidelberg)
 • Středověké rukopisy a jejich prezentace (Vědecká knihovna v Olomouci)
 • Textmanuscripts.com (Les Enluminures)
 • Treasures of manuscript illumination from the Philadelphia Museum of Art
 • University of Kentucky Special Collections
 • Vocabulaire codicologique (Denis Muzerelle)
 • Watermarks in Incunabula printed in the Low Countries (Koninklijke Bibliotheek, Den Hague)
 • WZMA - Wasserzeichen des Mittelalters (Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien)