MEDIEWISTYKA LITERACKA ONLINE (MEDIEVAL LITERARY STUDIES ONLINE)
WYSZUKIWARKI
SEARCH ENGINES
  • ARGOS. Limited Area Search of the Ancient and Medieval Internet
    Wyszukiwarka internetowa wyspecjalizowana w zakresie źródeł i materiałów z zakresu cywilizacji antycznej i średniowiecznej. Działa od roku 1996 na Uniwersytecie Evansville (Anthony F. Beavers, Hiten Sonpal). ARGOS jest wyszukiwarką kontrolującą zakres tematyczny oraz jakość merytoryczną danych za pomocą systemu indeksów oraz "akredytacji" źródeł prowadzonej przez zespół redakcyjny złożony z wybitnych naukowców uniwersytetów amerykańskich i europejskich. Jest narzędziem przeznaczonym głównie dla studentów, wykładowców oraz badaczy kultury starożytnej i średniowiecznej. PS. "Hiobowa wieść" z lutego 2003: "Effective February 6th, 2003, Argos has been officially taken offline".

  • Ingenta Connect (the most comprehensive collection of academic and professional publications available for online).
  • Onoria.com (Medioevo Italiano)
  • Google Book Search
  • Yahoo! Directory: Literature > Medieval