MEDIEWISTYKA LITERACKA ONLINE (MEDIEVAL LITERARY STUDIES ONLINE)
INFO
MELITON (Mediewistyka Literacka Online) jest tzw. metastron± – specjalistycznym katalogiem i przewodnikiem po internetowych zasobach mediewistycznych z zakresu literatury oraz jej nauk pomocniczych.

MELITON (Medieval Literary Studies Online) is a metasite – catalogue and guide to Internet resources of medieval literature and related subjects.

Autorzy projektu:
Prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Instytut Filologii Polskiej UP, Kraków)
Mgr Mariusz Górniak (FINE, Kraków)

Strona powstała w listopadzie 2001 roku; ostatnia modyfikacja 10 sierpnia 2010
This site was created on November 2001; last updated on August 10, 2010

Uwagi i propozycje można przesyłać na adres roman@gimnazjum.com.pl
Send us comments and suggestions: roman@gimnazjum.com.pl