MEDIEWISTYKA LITERACKA ONLINE (MEDIEVAL LITERARY STUDIES ONLINE)
ŹRÓDŁA REGIONALNE
REGIONAL RESOURCES
Iceland Islandia

 • History of Iceland: Primary Documents (EuroDocs)
 • Medieval Icelandic Literature
 • Netútgáfan
 • SagaNet. Icelandic medieval literature. Images of manuscripts and books published before 1901
 • Scandinavian Studies Internet Resources (University of California, Los Angeles)
 • Tema Icelandic Literature (Project Runeberg)


  Ireland Irlandia

 • Celtic Studies Resources (Lisa L. Spangenberg)
 • Medieval Irish Poetry (Maureen S. O'Brien)


  Italy Włochy

 • Duecento: la poesia italiana dalle origini a Dante (Francesco Bonomi).
  Archiwum elektroniczne poezji włoskiej od jej początków do czasów Dantego. Teksty prezentowane są tutaj według "szkół poetyckich": Le origini, La scuola siciliana, Poesia cortese, Poesia didattica, Poesia comico-realistica, Poesia popolareggiante, Poesia religiosa, Gli stilnovisti, Dante Alighieri. Biblioteka uwzględnia twórczość około 170 autorów, łącznie kilkaset utworów.

 • Archivio della latinita italiana del medioevo (UAN)
 • Biblioteca Telematica (Cyberia)
 • CRILet (Centro Ricerche Informatica e Letteratura, Roma)
 • Decameron Web (Brown University)
 • History of Italy: Primary Documents (EuroDocs)
 • Liber Liber. Classics of Italian Literature (Liber Liber)
 • Medioevo Italiano (Angelo Gambella)
 • Opera del Vocabolario Italiano (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
 • Ozoz Cyberbooks (Cynegi Network)