MEDIEWISTYKA LITERACKA ONLINE (MEDIEVAL LITERARY STUDIES ONLINE)
¬RÓDŁA REGIONALNE
REGIONAL RESOURCES
Croatia Chorwacja

 • Baska Tablet - precious stone of Croatian literacy (Darko Zubrinic, Zagreb)
 • Croatian Humanists, Latinists, and Encyclopaedists (Darko Zubrinic, Zagreb)
 • Croatian Glagolitic Script (Darko Zubrinic, Zagreb)
 • Croatian Cyrillic Script (Darko Zubrinic, Zagreb)
 • Chronological List of Glagolitic Monuments (Darko Zubrinic, Zagreb)


  Czech Republik Republika Czeska

 • Memoriae Mundi Series Bohemica
  Działaj±cy od roku 1996 w ramach projektu UNESCO "Pamięć ¶wiata" program digitalizacji najważniejszych zabytków dawnego pi¶miennictwa czeskiego (koordynator Adolf Knoll).
 • Manuscriptorium - katalog rękopisów ¶redniowiecznych w zbiorach czeskich, opracowany w ramach projektu Memoriae Mundi Series Bohemica.

 • Clavis Monumentorum Litterarum (CML) - międzynarodowy projekt naukowy "Dzieje kultury ¶redniowiecznej Europy" koordynowany przez Ústav pro klasická studia Akademie věd ČR. Obejmuje m.in.:
 • Český raný středověk (Duąan Třeątík, Centrum medievistických studií, Praha)
 • Internetové stránky o starąím českém jazyce a Staročeském slovníku (Ústav pro jazyk český AV ČR)
 • Paleografická čítanka (Z. Hlediková, J. Kaąpar, Uniwersytet w Pradze) - wybór Ľródeł rękopi¶miennych od XI do XVI wieku.
 • Klaret: Glossarius (łacińsko-czeski słownik Bartoloměja z Chlumce, XIV w.)
 • Rukovět' medievistiky - Enchiridion of Medieval Studies (CMS Praha)
 • Vědecka knihovna v Olomouci - Digitální knihovna
 • Středověké rukopisy a jejich prezentace (materiały konferencji z 1998 r., Vědecká knihovna v Olomouci)